Mở khoá bộ não thứ hai với Tana

Bạn sẽ nhận được từ bộ công cụ khởi động Tana 101 MIỄN PHÍ bao gồm:

Mẫu TanaFlows Miễn Phí (độc quyền của TanaFlows), giúp bạn bắt đầu nhanh với Tana gần như ngay lập tức.

Khóa học Tana Miễn Phí, hướng dẫn bạn chi tiết bước đầu xây dựng bộ não thứ hai với mẫu TanaFlows.

Danh sách công việc, lên danh sách từng bước thực hiện giúp bạn theo dõi lộ trình học của mình.

Hội thảo trực tuyến Webinar, trực tiếp hướng dẫn bạn qua các buổi đào tạo miễn phí dành riêng cho cộng đồng của TanaFlows.